ประมูล/จ้าง/ประกวดราคา วันที่ 09/01/2018 |
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตแบบ Pavement Recycling สายนคร-นบพิตำ (4016) ช่วงสะพานคลองนอกท่า-สะพานห้วยทรายขาว หมู่ที่1,2 ตำบลบ้านเกาะ อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

https://drive.google.com/open?id=1AIOIH9q-NQLksq3jazEnTChFlhPMkRMu

 
.::การควบคุมภายใน
.::ระบบสารสนเทศ
.:: ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
.::ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
.:: Link หน่วยงานราชการ