ประมูล/จ้าง/ประกวดราคา วันที่ 05/01/2018 |
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซ่อมสร้างผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านห้วยน้ำเย็น-บ้านเขาพังไกร (อบจ.นศ.2308) อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

https://drive.google.com/open?id=12bHSSPHC92jldoXuqbNs4pNa9u9PtN8w

 
.::การควบคุมภายใน
.::ระบบสารสนเทศ
.:: ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
.::ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
.:: Link หน่วยงานราชการ