ประมูล/จ้าง/ประกวดราคา วันที่ 28/12/2017 |
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายแยกทางหลวง 403- บ้านปลายราง (อบจ.นศ.3205)อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราชจำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

https://drive.google.com/open?id=1-hd1WFO2V4Zm5fnRxDMu9I5Uh5majJ32

 
.::การควบคุมภายใน
.::ระบบสารสนเทศ
.:: ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
.::ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
.:: Link หน่วยงานราชการ