ประมูล/จ้าง/ประกวดราคา วันที่ 06/12/2017 |
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปะการังเทียม จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

https://drive.google.com/file/d/19Hh6qoL2-OCGhnjs2pX1iWmqK8BW8dtm/view?usp=sharing

 

.::การควบคุมภายใน
.::ระบบสารสนเทศ
.:: ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
.::ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
.:: Link หน่วยงานราชการ