ประมูล/จ้าง/ประกวดราคา วันที่ 27/11/2017 |
ประกาศประกวดราคาจ้างพิมพ์หนังสือ สารนครศรีธรรมราช และหนังสือ สารนครศรีธรรมราช ฉบับพิเศษ ประจำปีงบประมาณ 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

https://drive.google.com/file/d/1XXcrc2Skf8bZZOF0LS3WYXb6h4ztq4oG/view?usp=sharing

 

.::การควบคุมภายใน
.::ระบบสารสนเทศ
.:: ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
.::ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
.:: Link หน่วยงานราชการ