ประมูล/จ้าง/ประกวดราคา วันที่ 20/11/2017 |
ประกาศประกวดราคาจ้างซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตภายในสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ร. ๙ (พร้อม ณ นครอุทิศ) ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช

https://drive.google.com/drive/folders/1EXchu9b8cwHHBL9qUeCwDVW2ARtl4qnr?usp=sharing

 

.::การควบคุมภายใน
.::ระบบสารสนเทศ
.:: ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
.::ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
.:: Link หน่วยงานราชการ