ประมูล/จ้าง/ประกวดราคา วันที่ 16/11/2017 |
ยกเลิก ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอก บำรุงรักษาดูแลตัดแต่งทรงพุ่ม พรวนดิน ใส่ปุ๋ยต้นไม้ฯลฯ

https://drive.google.com/file/d/1cRMznN8tzhO0-z84wenqi7ariQG5ISjY/view?usp=sharing

 

.::การควบคุมภายใน
.::ระบบสารสนเทศ
.:: ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
.::ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
.:: Link หน่วยงานราชการ