ประมูล/จ้าง/ประกวดราคา วันที่ 02/11/2017 |
ประกาศ เรื่อง ปรกวดราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอก บำรุงรักษาดูแลตัดแต่งทรงพุ่ม พรวนดิน ใส่ปุ๋ยต้นไม้ ฯลฯ

https://drive.google.com/file/d/0BxLNqHltfF3MVHBIbkdTdF96aW8/view?usp=sharing

 
.::การควบคุมภายใน
.::ระบบสารสนเทศ
.:: ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
.::ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
.:: Link หน่วยงานราชการ