ประมูล/จ้าง/ประกวดราคา วันที่ 01/11/2017 |
ประกวดราคาซื้อรถโดยสาร (ดีเซล) ขนาด 12 ที่นั่ง จำนวน 2 คัน

https://drive.google.com/file/d/0Bzeq4QySF9PwOFJsX29weHExUlE/view?usp=sharing

 
.::การควบคุมภายใน
.::ระบบสารสนเทศ
.:: ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
.::ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
.:: Link หน่วยงานราชการ