ประมูล/จ้าง/ประกวดราคา วันที่ 04/10/2017 |
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสถานที่และดูแลรักษาภูมิทัศน์สถานที่

https://drive.google.com/open?id=0BxLNqHltfF3MVXVHOVdrNDFIMUE

 
.::การควบคุมภายใน
.::ระบบสารสนเทศ
.:: ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
.::ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
.:: Link หน่วยงานราชการ