ประมูล/จ้าง/ประกวดราคา วันที่ 06/09/2017 |
ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูลจ้างเหมาปรับปรุงคอสะพานข้ามคลองเบรก และวางท่อระบายน้ำ คสล.ชนิดสี่เหลี่ยม ในถนนสายบ้านเชียรเขา-บ้านหัวป่าขลู (อบจ.นศ.2203) อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

https://drive.google.com/file/d/0BxLNqHltfF3MWGJRenlBdGZ4eVE/view?usp=sharing

 


.::การควบคุมภายใน
.::ระบบสารสนเทศ
.:: ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
.::ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
.:: Link หน่วยงานราชการ