ประมูล/จ้าง/ประกวดราคา วันที่ 04/09/2017 |
ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูลจ้างเหมาขุดลอกคลองส่งน้ำสายคลองสิบเมตร หมู่ที่ 8-หมู่ที่ 2 ตำบลควนพัง อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

https://drive.google.com/file/d/0BxLNqHltfF3MZXNUMThVTWs3dkU/view?usp=sharing

 


.::การควบคุมภายใน
.::ระบบสารสนเทศ
.:: ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
.::ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
.:: Link หน่วยงานราชการ