ประมูล/จ้าง/ประกวดราคา วันที่ 25/08/2017 |
ประกาศ เรื่อง กำหนด วัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูลจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเหล็กสายในปุด หมู่ที่ 5 ตำบลลานสกา - ควนเพชร หมู่ที่ 3 ตำบลเขาแก้ว อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

https://drive.google.com/file/d/0BxLNqHltfF3MdUIwX3Nwdm55YUE/view?usp=sharing

 


.::การควบคุมภายใน
.::ระบบสารสนเทศ
.:: ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
.::ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
.:: Link หน่วยงานราชการ