ประมูล/จ้าง/ประกวดราคา วันที่ 22/08/2017 |
ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูลจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายนาหรำคลองจันดีหน้าวัดธาตุน้อย-บ้านนายโน จงจิตร หมู่ที่ 10,2,9,5 ตำบลหลักช้าง อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

https://drive.google.com/file/d/0BxLNqHltfF3MS3lra0RuNm5pcG8/view?usp=sharing

 


.::การควบคุมภายใน
.::ระบบสารสนเทศ
.:: ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
.::ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
.:: Link หน่วยงานราชการ