ประมูล/จ้าง/ประกวดราคา วันที่ 21/08/2017 |
ประกาศประมูลจ้างเหมาปรับปรุงขยายไหล่ทางถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายคลองเมียด-พระตำหนัก หมู่ที่ 3,4 ตำบลบ้านเกาะ อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

https://drive.google.com/file/d/0BxLNqHltfF3MRlBwWDJqTm80TzA/view?usp=sharing

 


.::การควบคุมภายใน
.::ระบบสารสนเทศ
.:: ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
.::ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
.:: Link หน่วยงานราชการ