ประมูล/จ้าง/ประกวดราคา วันที่ 31/07/2017 |
ประกาศ เรื่อง กำหนด วัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูลจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านทับควาย-โรงเรียนก่องาม เขตตำบลทุ่งใหญ่ หมู่ที่7 ตำบลปริก อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

https://drive.google.com/file/d/0BxLNqHltfF3MeDBsRXdISHJQRDQ/view?usp=sharing

 .::การควบคุมภายใน
.::ระบบสารสนเทศ
.:: ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
.::ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
.:: Link หน่วยงานราชการ