ประมูล/จ้าง/ประกวดราคา วันที่ 07/08/2017 |
ประกาศ เรื่อง ประมูลจ้างเหมาก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดกลาง โรงเรียนบ้านน้ำโฉ ตำบลท้องเนียน อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

https://drive.google.com/file/d/0BxLNqHltfF3MYnVHR2ROYmZJV0E/view?usp=sharing

 


.::การควบคุมภายใน
.::ระบบสารสนเทศ
.:: ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
.::ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
.:: Link หน่วยงานราชการ