ประมูล/จ้าง/ประกวดราคา วันที่ 02/08/2017 |
ประกาศ เรื่อง กำหนด วัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูลจ้างเหมาปรับปรุงถนนสายบ้านลำคลองตก-บ้านนายเจริญ หมู่ที่ 10 ตำบลเขาพังไกร อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

https://drive.google.com/file/d/0BxLNqHltfF3MdVNYbFkyTVpmb0U/view?usp=sharing

 .::การควบคุมภายใน
.::ระบบสารสนเทศ
.:: ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
.::ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
.:: Link หน่วยงานราชการ