ประมูล/จ้าง/ประกวดราคา วันที่ 13/07/2017 |
ประกาศ เรื่อง ประมูลจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช หมู่ที่ 5 ตำบลปากนคร อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

https://drive.google.com/file/d/0BxLNqHltfF3MeUd1ODlXYlhnTUE/view?usp=sharing

 


.::การควบคุมภายใน
.::ระบบสารสนเทศ
.:: ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
.::ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
.:: Link หน่วยงานราชการ