ประมูล/จ้าง/ประกวดราคา วันที่ 12/07/2017 |
ประกาศ เรื่อง ยกเลิกประกาศประมูลซื้อรถบรรทุกน้ำ 10 ล้อ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ครั้งที่4)

https://drive.google.com/file/d/0BxLNqHltfF3MQlpXR2JtX1pSVnc/view?usp=sharing

นายสนั่น ศิลารัตน์ 

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช.::การควบคุมภายใน
.::ระบบสารสนเทศ
.:: ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
.::ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
.:: Link หน่วยงานราชการ