ประมูล/จ้าง/ประกวดราคา วันที่ 12/07/2017 |
ประกาศ เรื่อง ประมูลจ้างเหมาก่อสร้างรั้ว ประตู ป้าย สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ร.9 (พร้อม ณ นคร อุทิศ) อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

https://drive.google.com/file/d/0BxLNqHltfF3MREUtb0lpU0Z4TTA/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/0BxLNqHltfF3MRVdBRFRnLTVGSnc/view?usp=sharing

 


.::การควบคุมภายใน
.::ระบบสารสนเทศ
.:: ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
.::ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
.:: Link หน่วยงานราชการ