ประมูล/จ้าง/ประกวดราคา วันที่ 30/06/2017 |
ประกาศประมูลจ้างเหมาปรับปรุงถนนสายบ้านลำคลองตก-บ้านนายเจริญ หมู่ที่ 10 ตำบลเขาพังไกร อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

https://drive.google.com/file/d/0BxLNqHltfF3McDIxZVg4NGZqZms/view?usp=sharing

นายสนั่น ศิลารัตน์ 

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช.::การควบคุมภายใน
.::ระบบสารสนเทศ
.:: ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
.::ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
.:: Link หน่วยงานราชการ