ประมูล/จ้าง/ประกวดราคา วันที่ 18/05/2017 |
ประกาศ เรื่อง ประมูลจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายประชาสงเคราะห์ หมู่ที่ 3 ตำบลเจ้าแม่อยู่หัว อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

https://drive.google.com/file/d/0BxLNqHltfF3MUVlqOS1laE45TE0/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/0BxLNqHltfF3McHpwc0VOWnkxX0U/view?usp=sharing

 


.::การควบคุมภายใน
.::ระบบสารสนเทศ
.:: ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
.::ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
.:: Link หน่วยงานราชการ