ประมูล/จ้าง/ประกวดราคา วันที่ 18/05/2017 |
ประกาศ เรื่อง ประมูลจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายนาลึก-โคกเคี่ยม หมู่ที่ 2 ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

https://drive.google.com/file/d/0BxLNqHltfF3MUnUxMnRlbExUSGc/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/0BxLNqHltfF3MR05peWVOempWeHc/view?usp=sharing

 


.::การควบคุมภายใน
.::ระบบสารสนเทศ
.:: ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
.::ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
.:: Link หน่วยงานราชการ