ประมูล/จ้าง/ประกวดราคา วันที่ 18/05/2017 |
ประกาศ เรื่องประมูลจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านบางรูป-ถนนโยธาธิการ หมู่ที่ 7 ตำบลบางรูป อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

https://drive.google.com/file/d/0BxLNqHltfF3Mb0hfbUQ2SlZBTUE/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/0BxLNqHltfF3MTEg4cG1INUdiYm8/view?usp=sharing

 


.::การควบคุมภายใน
.::ระบบสารสนเทศ
.:: ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
.::ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
.:: Link หน่วยงานราชการ