ประมูล/จ้าง/ประกวดราคา วันที่ 18/05/2017 |
ประกาศประมูลซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ เพื่อซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านบางสะพาน- บ้านบางหลวง (อบจ.นศ.1103) อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช

linkhttp://https://drive.google.com/drive/folders/0BxLNqHltfF3MWmVIWHJQaWt6dHc?usp=sharing

 


.::การควบคุมภายใน
.::ระบบสารสนเทศ
.:: ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
.::ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
.:: Link หน่วยงานราชการ