ประมูล/จ้าง/ประกวดราคา วันที่ 17/05/2017 |
ประกาศฯ เรื่อง กำหนดการอบรมและการเสนอราคาโครงการประมูลซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ เพื่อปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายปากพนัง-แหลมตะลุมพุก (อบจ.นศ.2110) ตำบลปากพนังฝั่งตะวันออก, ตำบลแหลมตะลุมพุก

linkhttps://drive.google.com/open?id=0BxLNqHltfF3MR3pnUXBubGlVeW8

 


.::การควบคุมภายใน
.::ระบบสารสนเทศ
.:: ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
.::ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
.:: Link หน่วยงานราชการ