ประมูล/จ้าง/ประกวดราคา วันที่ 21/04/2017 |
ประกาศฯ เรื่อง กำหนด วัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูลจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายหนองศรีพรหม-วัดสระ (ในพื้นที่ตำบลปากแพรก-บ้านเพิง-ท่าพญา) หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านเพิง อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

https://drive.google.com/file/d/0BxLNqHltfF3MRkR1LXZWTDZpWUU/view?usp=sharing

 


.::การควบคุมภายใน
.::ระบบสารสนเทศ
.:: ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
.::ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
.:: Link หน่วยงานราชการ