ประมูล/จ้าง/ประกวดราคา วันที่ 20/04/2017 |
ประกาศ เรื่อง กำหนด วัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูลจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีคสายต้นเลียบ - ท่าหลุมพอ หมู่ที่ 5 ตำบลโมคลาน อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

https://drive.google.com/file/d/0BxLNqHltfF3MVXdWTGc1SFlzV0E/view?usp=sharing

 


.::การควบคุมภายใน
.::ระบบสารสนเทศ
.:: ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
.::ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
.:: Link หน่วยงานราชการ