ประมูล/จ้าง/ประกวดราคา วันที่ 10/04/2017 |
ประกาศประมูลจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายยุทธภูมิ เพชรประพันธ์ หมู่ที่ 10 - บ้านสวนอาย ตำบลละอาย อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

https://drive.google.com/file/d/0BxLNqHltfF3MdzVxZWFWYkw2UFk/view?usp=sharing

 


.::การควบคุมภายใน
.::ระบบสารสนเทศ
.:: ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
.::ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
.:: Link หน่วยงานราชการ