ประมูล/จ้าง/ประกวดราคา วันที่ 20/03/2017 |
ประกาศประมูลจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายต้นเลียบ - ท่าหลุมพอ หมู่ที่ 5 ตำบลโมคลาน อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

linkhttps://drive.google.com/drive/folders/0BxLNqHltfF3MeEh1ZXB5ZmtVRUU?usp=sharing

 


.::การควบคุมภายใน
.::ระบบสารสนเทศ
.:: ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
.::ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
.:: Link หน่วยงานราชการ