ประมูล/จ้าง/ประกวดราคา วันที่ 14/03/2017 |
ประกาศ เรื่อง ประมูลจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายมะขามป้อมพร้อมพนังกั้นน้ำกันตลิ่งพัง หมู่ที่ 3 ตำบลท่าศาลา อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

link

https://drive.google.com/file/d/0BxLNqHltfF3MQTZnOVpRVTRCSkU/view?usp=sharing 

https://drive.google.com/file/d/0BxLNqHltfF3MalFjTmNVNWw3QUk/view?usp=sharing

 

 

 


.::การควบคุมภายใน
.::ระบบสารสนเทศ
.:: ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
.::ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
.:: Link หน่วยงานราชการ