ประมูล/จ้าง/ประกวดราคา วันที่ 14/03/2017 |
ประกาศฯ เรื่อง กำหนด วัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูลจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหนองบัว-เขากอย หมู่ที่ 4 ตำบลเขาพระทอง, หมู่ที่ 3 ตำบลวังอ่าง อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

https://drive.google.com/file/d/0BxLNqHltfF3MWjJFa3ZibzQ0Vms/view?usp=sharing

 


.::การควบคุมภายใน
.::ระบบสารสนเทศ
.:: ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
.::ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
.:: Link หน่วยงานราชการ