ประมูล/จ้าง/ประกวดราคา วันที่ 16/02/2017 |
ประกาศประมูลจ้างเหมาเสริมผิวจราจรถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านสาขา-บ้านศาลาสามหลัง (อบจ.นศ. 1204) ตำบลท่าขึ้น, ตำบลสระแก้ว อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

linkhttps://drive.google.com/drive/folders/0BxLNqHltfF3MRDhSTkRIekQ4Y3M?usp=sharing

 


.::การควบคุมภายใน
.::ระบบสารสนเทศ
.:: ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
.::ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
.:: Link หน่วยงานราชการ