ประมูล/จ้าง/ประกวดราคา วันที่ 15/02/2017 |
ประกาศประมูลจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายน้ำราด-นายา ต่อเขตตำบลจันดี หมู่ที่ 1, 6 ตำบลไสหร้า อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช

linkhttps://drive.google.com/drive/folders/0BxLNqHltfF3MZTZ5VmhJMmZYRzg?usp=sharing

นายสนั่น ศิลารัตน์ 

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช.::การควบคุมภายใน
.::ระบบสารสนเทศ
.:: ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
.::ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
.:: Link หน่วยงานราชการ