ประมูล/จ้าง/ประกวดราคา วันที่ 15/02/2017 |
ประกาศประมูลจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายปากแพรก-ช่องสำทำ หมู่ที่ 5,12 ตำบลบางขัน อำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช

linkhttps://drive.google.com/file/d/0BxLNqHltfF3MLXBNbVhlanJfRVU/view?usp=sharing

 


.::การควบคุมภายใน
.::ระบบสารสนเทศ
.:: ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
.::ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
.:: Link หน่วยงานราชการ