ข่าวกิจกรรม วันที่ 26/03/2021 |
ประธาน​การประชุม คณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จังหวัดนครศรีธรรมราชครั้งที่ 3/2564​พร้อม​คณะกรรมการ​สตรีประจำอำ​เภอ​เข้า

วันพุธ ที่ 24 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2564 เวลา 11.00 น.นายก​ กนกพร​ เดช​เดโช​ นายก​องค์​การบริหาร​ส่วน​จังหวัด​นครศรี​ธรรมราช​ เป็น​ประธาน​การประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดนครศรีธรรมราชครั้งที่ 3/2564​พร้อม​คณะกรรมการ​สตรีประจำอำ​เภอ​เข้าร่วมผลการพิจารณาเห็นชอบโครงการขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดนครศรีธรรมราช ประเภทเงินทุนหมุนเวียน จำนวน ๑๑๘ โครงการ /ประเภทเงินอุดหนุน จำนวน ๑ โครงการ /เรื่องเพื่อติดตามทะเบียนลูกหนี้ที่มีสิทธิ์เข้าร่วมมาตรการตามประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขเกี่ยวกับการลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้และอัตราดอกเบี้ยผิดนัด
นายก​ กนก​พร​ เดช​เดโช​ ได้กล่าวขอบคุณ​คณะกรรมการ​ที่ได้จัดการฝึกอบรม​ยุวสตรีจังหวัด​นครศรี​ธรรมราช​ขึ้น​เมื่อช่วงต้นเดือนที่ผ่านมา​ ถือเป็น​โครงการ​ที่สนับสนุน​ส่งเสริม​ให้​ยุวสตรีได้แสดงออกในบทบาทหน้าที่​ของเยาวชน​และพร้อม​สนับสนุน​ต่อยอดการฝึกอบรม​ในครั้งต่อไปแน่นอน​
.::การควบคุมภายใน
.::ระบบสารสนเทศ
.:: ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
.::ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
.:: Link หน่วยงานราชการสถิติการเข้าชม
» 1online
» 86 Today
» 96 Yesterday
» 396 Week
» 2601 Month
» 4075 Year
» 4075 Total
Record: 349 (08.04.2021)
(IT CENTER)