ข่าวกิจกรรม วันที่ 26/03/2021 |
การประชุม​คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด​ จังหวัด​นคร​ศรี​ธรรมราช​ ครั้งที่ 3/2564​

วันพุธ ที่ 24 มีนาคม 2564​ เวลา 10.00 น.ที่ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช (ชั้น 5) นายก​ กนก​พร​ เดช​เดโช​ นายก​องค์​การบริหาร​ส่วน​จังหวัด​นครศรี​ธรรมราช​ ร่วม​การประชุม​คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด​ จังหวัด​นคร​ศรี​ธรรมราช​ ครั้งที่ 3/2564​ ตามวาระดังนี้ รายงานผลการหารือสิทธิประโยชน์ของพนักงานจ้าง/ แจ้งตำแหน่งสายงานผู้บริหารว่าง เพื่อรายงาน ก.จ. ดำเนินการสรรหา
เรื่อง เพื่อพิจารณา/ ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจ่ายเงินค่าตอบแทน
นอกเหนือจากเงินเดือนของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด/ การดำเนินการตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับโครงสร้างส่วนราชการ
และระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
/ การสรรหาผู้มาดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่างโดยวิธีการย้าย/การปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
.::การควบคุมภายใน
.::ระบบสารสนเทศ
.:: ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
.::ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
.:: Link หน่วยงานราชการสถิติการเข้าชม
» 2online
» 85 Today
» 96 Yesterday
» 395 Week
» 2600 Month
» 4074 Year
» 4074 Total
Record: 349 (08.04.2021)
(IT CENTER)