ข่าวกิจกรรม วันที่ 24/04/2020 |
อบจ.นครศรีธรรมราชตั้งงบประมาณด่วน จัดหาซื้อเครื่อง PCR หาเชื้อไวรัส COVID-19 สำหรับไว้ประจำที่ โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช และ โรงพยาบาลสิชล

อบจ.นครศรีธรรมราชตั้งงบประมาณด่วน จัดหาซื้อเครื่อง PCR หาเชื้อไวรัส COVID-19 สำหรับไว้ประจำที่ โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช และ โรงพยาบาลสิชล เพื่อตรวจหาเชื้อให้ประชาชนได้รวดเร็วภายใน 3 ชม.

 

นายมนูญ ศิริธรรม

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

หมายเลขโทรศัพท์ 089-8740001

 .::การควบคุมภายใน
.::ระบบสารสนเทศ
.:: ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
.::ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
.:: Link หน่วยงานราชการ