ข่าวกิจกรรม วันที่ 24/04/2020 |
อบจ.นศ.ร่วมการประชุมคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดนครศรีธรรมราช

อบจ.นศ.ร่วมการประชุมคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดนครศรีธรรมราช 

           วันที่ 25 มีนาคม 2563 เวลา 10.00 น. นายมนูญ ศิริธรรม ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมการประชุมคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อติดตามเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม เชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีนายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยคณะกรรมการผู้เกี่ยวข้อง ร่วมการประชุม ซึ่งจังหวัดนครศรีธรรมราช ขณะนี้ มียอดผู้ป่วยติดเชื้อสะสม 5 ราย รักษาหาย และสามารถกลับบ้านได้แล้ว 1 ราย พักรักษาตัว ณ โรงพยาบาล 4 ราย ในส่วนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช กำลังดำเนินการจัดซื้อเครื่อง PCR สำหรับการตรวจหาเชื้อที่เป็นสาเหตุของโรคไว้ประจำ ณ โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช และโรงพยาบาลสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช ทั้งนี้เพื่อความสะดวก และความรวดเร็วในการคัดกรองผู้ป่วย ต่อไป

นายมนูญ ศิริธรรม

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

หมายเลขโทรศัพท์ 089-8740001

 .::การควบคุมภายใน
.::ระบบสารสนเทศ
.:: ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
.::ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
.:: Link หน่วยงานราชการ