ข่าวกิจกรรม วันที่ 24/04/2020 |
อบจ.นศ. ร่วมการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครศรีธรรมราช

อบจ.นศ. ร่วมการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครศรีธรรมราช

วันที่ 20 มีนาคม 2563 เวลา 09.30 น.นายมนูญ ศิริธรรม ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชและนายผนึก ริวรรณ หัวหน้าฝ่ายสาธารณสุขอบจ.นศ. ร่วมการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีนายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครศรีธรรมราช มีรองผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัด ปลัดจังหวัด นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ผู้แทนผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช และหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยที่ประชุมได้รับทราบสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 ของโลก และประเทศไทย สำหรับจังหวัดนครศรีธรรมราช ข้อมูล ณ วันที่ 19 มีนาคม 2563 มีผู้เข้าเกณฑ์สงสัยสอบสวนโรคสะสม 36 ราย ส่งตรวจไม่พบเชื้อโดวิด-19 จำนวน 28 ราย ผู้ป่วยยืนยัน 2 ราย และรอผลตรวจ 6 ราย สำหรับผู้ป่วยรายที่ 2 ที่บ้านอยู่ในพื้นที่หมู่ที่ 7 ต.โพธิ์เสด็จ อ.เมืองนครศรีธรรมราช นั้น ยังคงพักรักษาตัวอยู่ที่ห้องแยกโรค โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช ส่วนผู้สัมผัสใกล้ชิดที่มีความเสี่ยงสูง จำนวน 17 คน ได้ยืนยันผลตรวจแล้ว 15 คน ไม่พบเชื้อรวมทั้งพ่อและแม่ของผู้ป่วยด้วย แต่ต้องกักตัวไว้ที่โรงพยาบาลจนครบ 14 วัน และรอผลตรวจอีก 2 คน คาดจะทราบผลภายในวันนี้


*****************************************
ศูนย์ข่าวประชาสัมพันธ์ อบจ.นศ.

นายมนูญ ศิริธรรม

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

หมายเลขโทรศัพท์ 075-356252 ต่อ 319,323

 

 

หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด               081-7023626

ผู้อำนวยการกองการท่องเที่ยวและกีฬา                      089-8739994

ผู้อำนวยการกองแผนและงบประมาณ                         092-3249591

ผู้อำนวยการกองคลัง                                                062-9614359

ผู้อำนวยการกองช่าง                                                 081-9612534

ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน                             081-3709927

ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม         089-8740006

ผู้อำนวยการกองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม      082-3539156

ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่                                     089-8740009

ผู้อำนวยการกองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด   084-0628326

หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน                                     086-2702477

 

 

.::การควบคุมภายใน
.::ระบบสารสนเทศ
.:: ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
.::ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
.:: Link หน่วยงานราชการ