ข่าวกิจกรรม วันที่ 14/02/2020 |
อบจ.นครศรีธรรมราช ร่วมประชุมติดตามความก้าวหน้าการจัดงานมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ ประจำปี 2563 ครั้งที่ 2/2563

อบจ.นครศรีธรรมราช ร่วมประชุมติดตามความก้าวหน้าการจัดงานมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ ประจำปี 2563 ครั้งที่ 2/2563

วันที่ 24 มกราคม 2563 เวลา 13.30 น.นางสาวจริยา เทพรักษ์ นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ได้รับมอบหมายภารกิจจากผู้ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช เข้าร่วมประชุมติดตามการจัดงานมาฆบูชา แห่ผ้าขึ้นธาตุ ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 2-8 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุมศรีปราชญ์ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช

โดยมีนายสมพงษ์ มากมณี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานประชุมคณะกรรมการจัดงานมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ ประจำปี 2563 งานบุญสำคัญทางพระพุทธศาสนาที่สำคัญประจำปีของจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่กำหนดจัดให้มีขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยในปีนี้ได้กำหนดจัดงานขึ้นในระหว่างวันที่ 2-8 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ศาสนสถานต่างๆ ทั่วจังหวัด อย่างยิ่งที่บริเวณวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร ,วัดบุญนารอบ ,วัดศาลามีชัย ในพื้นที่อำเภอปากพนัง และสนามหน้าเมือง ประกอบด้วย กิจกรรมการณรงค์แต่งกายด้วยเสื้อผ้าสีขาวในห้วงระยะเวลาดังกล่าว การสาธิตการเขียนผ้าพระบฏ การประกวดการเขียนผ้าพระบฏ และการจัดแสดงนิทรรศการผ้าพระบฏ 4 ภาค กิจกรรมตลาดพื้นบ้าน อาหารพื้นเมือง การกวนข้าวมธุปายาส หรือข้าวยาคู การจัดแสดงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นภาคใต้ การประกอบพิธีสมโภช/พิธีอัญเชิญและพิธีถวายผ้าพระบฏพระราชทาน ผ้าพระบฏของหน่วยงาน/สถานศึกษา กิจกรรมการสวดมนต์ฟังธรรม เจริญจิตตภาวนา พิธีทำบุญตักบาตร และพิธีเวียนเทียนตามพระพุทธศาสนา เป็นต้น

นายมนูญ ศิริธรรม

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

 

 
.::การควบคุมภายใน
.::ระบบสารสนเทศ
.:: ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
.::ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
.:: Link หน่วยงานราชการ