ข่าวกิจกรรม วันที่ 14/02/2020 |
อบจ.นครศรีธรรมราช ร่วมเป็นเกียรติในงานวันครู จังหวัดนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 64 ประจำปี พ.ศ.2563

อบจ.นครศรีธรรมราช ร่วมเป็นเกียรติในงานวันครู จังหวัดนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 64 ประจำปี พ.ศ.2563

 

             วันที่ 16 มกราคม 2563 เวลา 08.30 น.นายวรวุธ หมีเฟื่อง ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม พร้อมด้วย จ.อ.สุวพจน์ สังข์ทองจีน หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการจัดการศึกษาได้รับมอบหมายภารกิจจากผู้ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช เข้าร่วมเป็นเกียรติในงานวันครู จังหวัดนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 64 ประจำปี พ.ศ.2563ณ ห้องบงกชรัตน์ โรงแรมทวินโลตัส อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช

              โดยมีนายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานเปิดงานวันครู ครั้งที่ 64 ประจำปี 2563 จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งมีตัวแทนผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ทั้งภาครัฐและเอกชนในจังหวัดนครศรีธรรมราช เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 500 คน กิจกรรมภายในงานกำหนดให้มีพิธีระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ กิจกรรมการทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 64 รูป การมอบโล่รางวัล และเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติ ให้กับผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา...

นายมนูญ ศิริธรรม

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

 

 
.::การควบคุมภายใน
.::ระบบสารสนเทศ
.:: ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
.::ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
.:: Link หน่วยงานราชการ