ข่าวกิจกรรม วันที่ 28/11/2019 |
อบจ.นครศรีฯ จัดโครงการป้องกันการจมน้ำในเด็ก ในกิจกรรมอบรมให้ความรู้หลักการทำคอกกั้นเด็ก

อบจ.นครศรีฯ จัดโครงการป้องกันการจมน้ำในเด็ก ในกิจกรรมอบรมให้ความรู้หลักการทำคอกกั้นเด็ก ณ ศาลาประชาคมโรงละครองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 เวลา 9.30 น. นางจุตติ ชมชื่น ผู้อำนวยการกองแผนและงบประมาณ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการป้องกันการจมน้ำในเด็ก องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ในกิจกรรมอบรมให้ความรู้หลักการทำคอกกั้นเด็กแก่ผู้เลี้ยงดูแลเด็ก) ณ ห้องประชุมโรงละครองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีนายผนึก ริวรรณ หัวหน้าฝ่ายสาธารณสุข กองแผนและงบประมาณ เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์

 

สำหรับโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านได้มีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะในการเลี้ยงดูเด็กซึ่งเป็นวัยที่มีความเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุจากการจมน้ำได้ง่าย และนำความรู้ที่ได้รับไปถ่ายทอดให้กับประชาชนในแต่ละพื้นที่ของจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยกิจกรรมนี้มีอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน อำเภอละ 2 คน ทั่วทั้งจังหวัดนครศรีธรรมราช รวมทั้งสิ้น 46 คน เข้าร่วมอบรม

นายมนูญ ศิริธรรม

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

หมายเลขโทรศัพท์ 089-8740001

 .::การควบคุมภายใน
.::ระบบสารสนเทศ
.:: ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
.::ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
.:: Link หน่วยงานราชการ