ข่าวกิจกรรม วันที่ 31/10/2019 |
อบจ.นครศรีธรรมราช ลงพื้นที่เพื่อสำรวจพื้นที่ก่อสร้างซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ พระบรมราชาภิเษก

วันที่ 29 ตุลาคม 2562 เวลา 9.30 น. นายวีระศักดิ์ มีบุญมาก ผู้อำนวยการกองช่างอบจ.นครศรีธรรมราช พร้อมท้องถิ่นจังหวัดนครศรีธรรมราช ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงนครศรีธรรมราช และตัวแทนจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและเจ้าหน้าที่กองช่างอบจ.นครศรีธรรมราช ลงพื้นที่เพื่อสำรวจพื้นที่ก่อสร้างซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ พระบรมราชาภิเษก ณ ถนนเฉลิมพระเกียรติ (ทางหลวงหมายเลข 4103 แยกบางปู-นาพรุ) บริเวณ กม.0+986 จังหวัดนครศรีธรรมราช
*****************************************
ศูนย์ข่าวประชาสัมพันธ์ อบจ.นศ.

นายมนูญ ศิริธรรม

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

 

 
.::การควบคุมภายใน
.::ระบบสารสนเทศ
.:: ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
.::ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
.:: Link หน่วยงานราชการ