ข่าวกิจกรรม วันที่ 22/08/2019 |
พิธีมอบรางวัลชนะเลิศและให้กำลังใจแก่นักกีฬาในการแข่งขันกีฬาฟุตซอล นักเรียน นักศึกษาและประชาชน จังหวัดนครศรีธรรมราช นครเกมส์ ครั้งที่ 62

พิธีมอบรางวัลชนะเลิศและให้กำลังใจแก่นักกีฬาในการแข่งขันกีฬาฟุตซอล นักเรียน นักศึกษาและประชาชน จังหวัดนครศรีธรรมราช นครเกมส์ ครั้งที่ 62

วันที่ 19 สิงหาคม 2562 เวลา 14.30 น.นายมนูญ ศิริธรรม รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานพิธีมอบรางวัลชนะเลิศและให้กำลังใจแก่นักกีฬาในการแข่งขันกีฬาฟุตซอล นักเรียน นักศึกษาและประชาชน จังหวัดนครศรีธรรมราช “นครเกมส์” ครั้งที่ 62 ประจำปี 2562 พร้อมด้วยนางนภาพร พิทักษ์พิเศษ หัวหน้าฝ่ายการกีฬา นายจตุรงค์ กุลพร้อม หัวหน้าฝ่ายการประชาสัมพันธ์ อบจ.นครศรีธรรมราชและเจ้าหน้าที่อบจ.นครศรีธรรมราช ณ สนามกีฬา ดีพี สเตเดียม อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช สำหรับผลการแข่งขันกีฬาฟุตซอล นักเรียน นักศึกษาและประชาชน จังหวัดนครศรีธรรมราช ปี 2562 ในรุ่นอายุต่างๆทั้งชาย/หญิง ประกอบด้วย รุ่นอายุ 12 ปีชาย ชนะเลิศ ได้แก่ทีม เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ทีมองค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 (บ้านท่าเรือมิตรภาพที่ 30 ) ชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่ทีม โรงเรียนบ้านหน้าศาลและเทศบาลเมืองปากพนัง รุ่นอายุ 15 ปีชาย ชนะเลิศ ได้แก่ทีม โรงเรียนโยธินบำรุง ชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ทีม โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก ชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่ทีม ศรีธรรมราชศึกษาและโรงเรียนทุ่งสง รุ่นอายุ 18 ปีชาย ชนะเลิศ ได้แก่ทีม โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ ชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ทีม โรงเรียนทุ่งสง ชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ทีมโรงเรียนตรีมิตรวิทยาและโรงเรียนประทีปศาสตร์ รุ่นอายุ 15 ปีหญิง ชนะเลิศ ได้แก่ทีม เทศบาลเมืองปากพนัง ชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ทีม โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช ชนะเลิศอับดับ 2 ได้แก่ทีม โรงเรียนเทศบาลวัดศรีสมบูรณ์ และรุ่นอายุ 18 ปี หญิง ชนะเลิศ ได้แก่ทีม โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช ชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ทีม โรงเรียนชะอวด ชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่ทีม โรงเรียนทุ่งสงและโรงเรียนสตรีปากพนัง

นายมนูญ ศิริธรรม

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

 

 
.::การควบคุมภายใน
.::ระบบสารสนเทศ
.:: ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
.::ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
.:: Link หน่วยงานราชการ