ข่าวกิจกรรม วันที่ 09/08/2019 |
พิธีเปิดการแข่งขันกีฬา กรีฑา นักเรียน นักศึกษา และประชาชน อ.นาบอน ประจำปี 2562 ณ สนามกีฬาโรงเรียนนาบอน

พิธีเปิดการแข่งขันกีฬา กรีฑา นักเรียน นักศึกษา และประชาชน อ.นาบอน ประจำปี 2562 ณ สนามกีฬาโรงเรียนนาบอน

 

นายมนูญ ศิริธรรม

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

 

 
.::การควบคุมภายใน
.::ระบบสารสนเทศ
.:: ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
.::ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
.:: Link หน่วยงานราชการ