ข่าวกิจกรรม วันที่ 09/08/2019 |
การประชุมระเบียบ กฎ กติกาการแข่งขันฯและจับฉลากแบ่งสายกีฬานครเกมส์

การประชุมระเบียบ กฎ กติกาการแข่งขันฯและจับฉลากแบ่งสายกีฬานครเกมส์

        วันที่ 5 สิงหาคม 2562 เวลา 14.00 น.นายมนูญ ศิริธรรม รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานการประชุมระเบียบ กฎ กติกาการแข่งขันฯและจับฉลากแบ่งสายกีฬาฟุตซอล และกีฬาฟุตบอล ทั้งประเภทรุ่นอายุต่างๆ ทีมชาย/ทีมหญิง ในการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาและประชาชน จังหวัดนครศรีธรรมราช “นครเกมส์” พร้อมด้วยนางนภาพร พิทักษ์พิเศษ หัวหน้าฝ่ายการกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ข้าราชการ สมาคมผู้ตัดสินฟุตบอลนครศรีธรรมราช ตัวแทน บุคลากรโรงเรียนต่างๆทั้งจังหวัดนครศรีธรรมราช เจ้าหน้าที่ทีมเข้าร่วม ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ชั้น 5


*****************************************
ศูนย์ข่าวประชาสัมพันธ์ อบจ.นศ.

นายมนูญ ศิริธรรม

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

 

 
.::การควบคุมภายใน
.::ระบบสารสนเทศ
.:: ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
.::ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
.:: Link หน่วยงานราชการ