ข่าวกิจกรรม วันที่ 03/07/2019 |
โครงการห้องเรียนขงจื๊อ ของโรงเรียนสาธิต องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช 1 (บ้านท่าเรือมิตรภาพ ที่ 30)

วันที่ 2 กรกฎาคม 2562 เวลา 10.30 น. นายมนูญ ศิริธรรม รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมด้วยคณะ เข้าพบกงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐปราชาชนจีน ประจำจังหวัดสงขลา เพื่อร่วมหารือเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนตามโครงการห้องเรียนขงจื้อ ของโรงเรียนสาธิต องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช 1 (บ้านท่าเรือมิตรภาพ ที่ 30) ณ สถานกงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐปราชาชนจีน ประจำจังหวัดสงขลา

 .::การควบคุมภายใน
.::ระบบสารสนเทศ
.:: ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
.::ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
.:: Link หน่วยงานราชการ