ข่าวกิจกรรม วันที่ 27/05/2019 |
หัวหน้าฝ่ายการประชาสัมพันธ์ ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัด(จังหวัดนครศรีธรรมราช) ครั้งที่ 2/2562

หัวหน้าฝ่ายการประชาสัมพันธ์ ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัด(จังหวัดนครศรีธรรมราช) ครั้งที่ 2/2562

            วันที่ 27 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.30 น. นายจตุรงค์ กุลพร้อม หัวหน้าฝ่ายการประชาสัมพันธ์ ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัด(จังหวัดนครศรีธรรมราช) ครั้งที่ 2/2562 ณ ห้องประชุมราชสีห์ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราชโดยมีนายภาคภูมิ อินทรสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานการประชุม

 .::การควบคุมภายใน
.::ระบบสารสนเทศ
.:: ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
.::ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
.:: Link หน่วยงานราชการ